Stichting Anour
ANBI

Op deze pagina delen we informatie in het kader van de ANBI regelgeving van de Belastingdienst.

Stichting Anour

Het Veld 25
3411 ZR LOPIK
NEDERLAND
KvK nr: 78416582
BANK: ABN AMRO N.V.
IBAN: NL26ABNA0891775315
BIC/SWIFT: ABNANL2AXXX

Het bestuur

De heer M. Alkachouti (voorzitter)
De heer B. Ajiach (penningmeester)
De heer A. El Kachouti (secretaris)
De heer M. El Kachouti (bestuurslid
De heer M. El Messkine (bestuurslid)
De heer S. Malhi (bestuurslid)

Contact

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar: info@anour.org

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer

RSIN 861384593
SBI-code: 88993
Lokaal welzijnswerk
Datum oprichting 20-06-2020

Beloningsbeleid

De bestuursleden van stichting Anour ontvangen geen beloning/vergoeding in welke vorm dan ook en zetten zich volledig vrijwillig in voor de goede doelen projecten.

Contact

Het als welzijnsorganisatie bieden van goederen en/of diensten die voorzien in de primaire levensbehoeften van minder bedeelde mensen, het ondersteunen van kinderen en jongeren bij hun opleiding, onder andere door het verstrekken van schoolspullen en het organiseren van (sociaal maatschappelijke) activiteiten, projecten en/of bijeenkomsten.

Wie zijn wij?

Stichting Anour is een non-profit organisatie die zich met behulp van donateurs kan inzetten voor behoeftigen van medische projecten in Marokko

Medische Hulpmiddelen

De verstrekking van medische hulpmiddelen is een van de activiteiten waar wij ons mee bezig houden. De steun die wij ontvangen is niet alleen beperkend tot een financiële bijdrage. Wij staan open voor het ontvangen van rolstoelen, rollators, krukken, en alle overige medische hulpmiddelen, die uw als particulier of als organisatie niet meer gebruikt van u over te nemen. Wij zorgen dat de medische hulpmiddelen in bruikleen terecht komen bij de behoeftigen. De inventaris blijft eigendom van de stichting en wordt wordt in bruikleen gegeven.

Medische ingrepen

Behoeftigen waar de nood hoog is en waar het verder gaat dan alleen de verstrekking van medicatie, hebben onze hulp nodig! Meestal eenvoudige medische ingrepen die onbeschrijfelijk veel betekenis heeft op het leven van de behoeftige. Steun ons werk en help mee met een bijdrage om dit werk steeds opnieuw mogelijk te maken.